Kruh Badatelů pravdy

Joan Borysenko Ph.d a Miroslav Borysenko Ph.d a jejich kniha LÉČIVÁ MOC MYSLI.

Tento článek rozbouří mysl. Odstavce na sebe nenavazují, ale o to víc nutí k zamyšlení. Autorka knihy říká, že jejím vzorem dokonalého léčitele byla benediktinská jeptiška Hildegarda z Bingenu. Hildegarda věřila, že úplné pochopení léčení má tři části. „Především potřebujeme vědu“, říkala.“ Modlitba, emoční léčení a spirituální probuzení to vše je součástí léčení, avšak v žádném případě nemohou nahradit roli vědy a lékařství.“ Druhým aspektem je to, čemu Hildegarda říkala zdravý mysticismus – to, co nás inspiruje k Jednotě. Třetím aspektem léčení je umění, přestože věda a mysticismus jsou základem léčení. Věřila, že rolí umělce je probouzet lidi.

Atom, který byl minulý týden ve vaší mozkové tkáni, se může příští týden stát součástí kuřecího žaludku. Molekuly v křídle mouchy se mohou stát součástí vašich kostí. Jeli Bellův teorém správný a zůstávají – li atomy v určité rovině neustále spojeny – pak jsme spojeni všichni. Tak praví i TAO. A já k tomu přidám tohle. Nová buňka může vlastnit část energie vědomí zemřelého člověka, tedy část energie vědomí mrtvého člověka může dál existovat v nové buňce jakéhokoli živého tvora.

Náš imunitní systém reaguje citlivě na osamělost a pocity odloučenosti. Může to ovlivnit odolnost vůči rakovinovým buňkám. Osamocenost ovlivňuje metabolismus tuků a cholesterolu a činí nás tak náchylnými k srdečným chorobám. Psychoneuroimunologie (PNI) spojuje mysl a tělo. Problémy se srdcem můžou začít v pondělí mezi osmou a devátou ráno. Nemusí to mít přímou spojitost s obezitou a nedostatkem pohybu, ale jsou tady dva psychologické faktory. Nespokojenost s prací a nedostatek radosti. Dr. Lary Dossey našel výmluvnou frázi – neradostné usilování.

Starý čínsky příběh říká o třech zednících, kteří pokládali cihly. Přišel k nim muž a každého se ptal, co právě dělá. První mu nazlobeně odpověděl, že snad vidí, že klade cihly. Druhý muž odpověděl, že si vydělává na živobytí. Třetí se podíval na nebe a řekl, že staví katedrálu.Naše postoje nás činí náchylnými k srdečným potížím. Obezita a nedostatek pohybu nejsou prvotní příčinou, ale následkem. Lidi, kteří zvládají stresové situace psycholožka Suzanne Kobasová identifikovala takhle: Vidí změnu jako výzvu, ne jako ohrožení. I když nemůžeme změnit vnější okolnosti, můžeme ovládat svoji reakci. Staré rčení říká, že bolest je nevyhnutelná ale utrpení ne.

Část mozku, kde se myšlenky transformují v citové reakci se jmenuje limbický systém. Funguje asi takhle: 1. Původní celistvost, rozpínáni, ztotožnění se s egem a JÁ. 2.Aktivní rozpínání. 3. Čin. 4. Zamítnutí. 5.Odcizení JÁ, zranění, roztrhání na kusy. 6. Pokora, pokání, lítost,. 7. Přijímání. 8. Spojení s JÁ 9. Povolnost a částečný návrat k plnému JÁ. 10.Pasivní naplňování a rozpínání. Bod 10 by se měl spojit s bodem 1, ale pohybujeme se spíš ve spirále. Když dokážeme negativní čin před zamítnutím přijmout a zpracovat, můžeme se vyhnout bolesti a citové ztrátě.

Podle toho, jaké bílkoviny byly aktivovány a deaktivovány, činnost všech systému se potencionálně změnila. To je jeden ze způsobů, jakými se myšlenky stávají věcmi. Mysl je v každé buňce. Velký fyzik Ervin Schrödinger řekl, že kdybychom uměli spočítat všechny mysli, zjistili bychom, že existuje jen jedna.

Psychiatr Ralph B. Allison zjistil, že lze hypnotizovat člověka s mnohonásobně roztříštěnou osobnosti a vyvolat vzpomínky na dobu, kdy se jednotlivé osobnosti objevili v důsledku traumatu. Ale vždy existuje osobnost, která vypráví jiný životní příběh než ostatní. Ta nikdy nemluví o traumatu, ale je věčnou a nesmrtelnou podstatou. Často popisuje sama sebe jako prostředek boží lásky a univerzální moudrosti. Dr.Allison objevil, že tato osobnost se vyznačuje soucitem, moudrostí, humorem a léčivými schopnostmi. Pomáhá s terapií, pokud se s ní povede navázat kontakt. Dr. Allison nazval tuto osobnost jako „Vnitřní pomocník“. Mistr Daskalos říká o této osobnosti, že je naší naší trvalou a skutečnou identitou.

Když máme nějakou smrtelnou nemoc, nevíme , co dělat. Náš obvyklý život se hroutí. Člověk, kterým jsme byly umírá, a člověk, kterým budeme, se ještě nenarodil. Mystik 15. století Jan od Křiže popisoval toto období jako temnou noc duše. Věřil, že temná noc je nutnou součástí spirituální cesty. Právě během této chaotické doby máme příležitost učinit pokrok a vyléčit se. V takové době jsme nuceni změnit svůj model zdraví a vzdát se svého starého způsobu existence a prozkoumat nový. JÁ k tomu dodám, že to, co nám Bůh daroval, aby jsme mohli snášet bolest a utrpení, je víra a naděje. Autorka této knihy jako lékařka a bioložka, která zkoumala rakovinné buňky tvrdí, že zná mnoho způsobů , jak tělo onemocní a jak se uzdravuje a ví, že neexistuje nic takového jako nevyléčitelná nemoc. Léčitel mistr Daskalos, vždy, když pomáhal nemocnému člověku říkal, že se pokusí pomoct, ale o tom, jestli se uzdraví, rozhodne Bůh. Není důležité,jestli jsme věřící nebo ateisté, jestli chceme důkazy boží existence, nebo ne, v každém okamžiku se všichni musíme nadechnout a žít. Víme, jak Vesmír funguje, ale zatím nám to zůstává skryté.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Jela. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.