Noetický vesmír

STROVOLOSKÝ MÁG, Spiros Sathi Daskalos. Velký mistr, duchovní učitel a léčitel, který celý svůj život nezištně pomáhal druhým. Jeho odkaz tu zůstane navždy. Budu citovat z knihy, kterou o něm napsal Kyriacos c.Markides, protože slova velkého Mistra můžu jen opakovat.

„Tak především, ta uzdravení, o nichž jste slyšel, (mluvil s autorem) nejsou mým dílem, ale dílem Ducha svatého. Já jsem pouhým kanálem, jímž tato nadpřirozená inteligence prochází.“

DUCH SVATÝ- neosobní supervědomí, projev síly Absolutna, jenž umožňuje tvořit vesmíry. Dynamická část Absolutna.

DUŠE- je nesmrtelná, nikdy se nenarodila a nikdy nezemře. Kvalitativně je shodná s Absolutnem, je to tedy věčná “ Božská jiskra“ v nás.

ELEMENTÁL- myšlenková FORMA. Každá myšlenka spojená s pocitem, kterou člověk vyšle je elementál. Má vlastní životnost a stává se nezávislý na tom, kdo ho projektuje.

ÉTERICKÁ LÁTKA – energie, která umožňuje léčit.

ÉTERICKÝ DVOJNÍK – energetické pole, každá částice lidského těla má svůj protějšek. Tady se odráží všechno, co se děje v hmotném těle.

IDEA ČLOVĚKA – archetyp v rámci Absolutna. Lidská bytost je stvořena tak, že božský paprsek projde Ideou člověka. Velice hezky to popsal ve svých dílech Descartes a Spinoza.

PSYCHICKÉ TĚLO – jedno z energetických neboli jemnohmotných těl člověka, tělo citů a pocitů, emocionální tělo, má přímou vazbu na hrubohmotné tělo.

SOUČASNÁ OSOBNOST – to, co chápeme, neustále se vyvíjí a snaží se splynout s trvalou osobností.

TRVALÁ OSOBNOST – ta část, která nese zážitky ze všech našich inkarnací. Je součástí našeho JÁ.

AKÁŠICKÁ KRONIKA – univerzální paměť. Vše, co kdy existovalo. existuje a bude existovat je zaznamenáno v v tomto univerzálním superpočítači. Citace: Děje se to tak, že se vstoupí do akášické kroniky, jako když učenec vstoupí do knihovny. Ale stejně, jako učenec, i mystik musí napřed něco vědět o tom, co chce zkoumat. “ Jsem rád, řekl jsem žertem ( autor knihy), že ve vesmírném řádu existuje prostor i pro obyčejné vědomosti. Jinak by nemělo smysl chodit do školy a číst.“

Elementálové se děli na dva druhy. Ti, kteří jsou tvořeni nevědomě – to jsou elementálové toužebných myšlenek, a ti, kteři jsou tvořeni záměrně, elementálové myšlenkových tužeb. JÁ : Pokud nás ovládají pocity a emoce, naše myšlenky jsou povrchní a nemají trvalou hodnotu. Zastavím se u jednoho pocitu a to je pocit HNĚVU. Impendit ira aminum, ne possit cernare verum. Cato. Hněv bráni duchu poznat pravdu. Pokud se zrodí myšlenka, která v nás vyvolá hněv, je tady předpoklad, že myšlenka pochází z noetické vesmírné látky a stává se předmětem vizuální představivosti. Můžeme s ní pracovat. Uvědomíme si, že hněv není dobrý rádce a myšlenku pak posadíme do láskyplné podoby, aby nás nesvedla k pocitu ublížit. Začneme tvořit hodné elementály. Citace: Elementálové toužebných myšlenek odpovídají obyčejným lidem, kteří nechápou povahu myšlení a touhy, často se stávají obětí vlastních elementálů. Není to jen o jednoduchosti a primitivismu, ale taky o nevědomosti. Zákon přírody říká, že jakmile jednou elementál vznikne, nakonec se vrátí do podvědomí toho, kdo ho vytvořil. Elementálové, jež vytvářejí lidé, nejsou andělští ani démoničtí. Člověk může tvořit oba druhy. Démoni mají určitou formu podvědomí, která jim umožňuje mluvit s lidmi. S démony se můžete hádat, ale s anděly ne. Anděl je zákon. Nemá žádnou volbu a může konat jedině dobro. Démon s člověkem spolupracuje, vstřebává část jeho logiky a rozumu. Démon žije naplno v lidských citech. Andělé a démoni nejsou ve vzájemném konfliktu. Tento konflikt se jeví pouze lidskému vědomí Zajímají odlišné postavení v podvědomí člověka, aby nám umožnili poznat dobro a zlo.

Pro mystika neexistuje hmota, jenom Mysl. Hmota jako pán je zlo. Hmota jako sluha je požehnání. Umožňuje nám získávat zkušenosti Je projevem Absolutna, jimž nám umožňuje rozvíjet naše vědomí sebe sama. I když existuje rozdíl mezi hmotnou a nadpřirozenou říší, na psychické úrovni neexistuje omezení. Ve skutečnosti neexistuje trest, jenom zkušenost. Peklo a ráj jsou relativní pojmy. Badatel pravdy musí rozvíjet schopnost rozlišovat mezi skutečným psychickým světem a subjektivním psychickým prostředím, které si lidi vytvářejí s pomocí elementálů, jenž si sebou přinášejí z hmotního světa.

Budha řekl, že nirvána je stav nicoty. Ve skutečnosti to tak není. Pořád při tom víte, že vy jste vy. Jako současná osobnost se odrážíte ve třech zrcadlech – v zrcadle hmoty, v zrcadle psychické existence a v zrcadle noetické existence konkrétních myšlenek. NESTANETE SE ŽIVÝM JEVEM, POKUD NEVRHÁTE ODRAZ.

Citace : Když se dostanu do svého nitra, což je z lidského pohledu nicota a z pohledu bytí plnost v sobě samém, vím, že je mou přirozeností znovu se dostat do světa hmoty. Dokonce i v tak úžasném stavu pociťujeme touhu po návratu. Co to je, tento stav ne-existence a přesto soběstačného bytí? Snad je to samotná povaha bytí, jejichž nutkání spočívá v tom, odrážet se v sobě samém.

JÁ. Myslím si, že je to koloběh. Základem je život a smrt. Buď se přibližujeme k životu, nebo ke smrti. V auře, kterou si vytváříme kolem sebe se to odrazí. Vibrace se propojí a dochází ke komunikaci podle toho, co obsahuje náš odraz, naše zrcadlo. Takhle to funguje i se společností. To, co dnes odráží naše společnost, nebudu ani popisovat. Můžeme vytvářet novou povahu osobnosti stejně i povahu společnosti změnou myšlenek. Často mluvíme o tom, že jsme povrchní. Představujeme si povrchnost jako určitý druh špíny, marastu, nečistot. Ale ono je to obráceně. To, co si představujeme ve skutečnosti klesá a usazuje se uvnitř. Podobně i naše sebevědomí. Pak si vypěstujeme prostředí, které k nám nepatři. Sebevědomí si zvedáme uměle a nepřirozeně, protože děláme kopie. Originál vždy hledáme v sobě.

Citace: Musíme si uvědomit, že úrovně a pod úrovně psychických a noetických světů zabírají stejný prostor. A tento prostor zahrnuje v každém místě naší planety její střed, povrch i prostor nad povrchem. Všechny roviny a pod úrovně psychonoetických světů se nacházejí všude zároveň. Je to stav bytí, vibrace a způsob naladění se na ně.

JÁ: Kniha mi pomohla ujistit se v tom, že nic není předem zapsané a budoucnost je neustále vytvářena v rámci věčné přítomnosti. Lidská svoboda je skutečnost a ne jenom abstraktní pojem. To neznamená, že některé události, které je možné rozpoznat přes psychonoetický zážitek, se nestanou tak jak se zobrazují. To znamená, že jim nebylo možno zabránit. Je možné se toho hodně naučit přes soustředění a prožitek. Není dobré používat omamné látky, které navodí tranz, protože chceme všechno hned.

Tento článek ukončím modlitbou velkého Mistra. Je to přísaha člověka, který bude zasvěcen do kruhu Badatelů pravdy.

Slibuji sám sobě, že budu v každé době a na každém místě sloužit Absolutnu, jemuž patřím celým svým srdcem. Že budu v každé době a na každém místě připraven sloužit Božímu plánu. Že budu používat k dobru božské dary, myšlenky a slova, v každé době, každém místě a za všech okolností. Že budu trpělivě a bez stížností snášet všechny formy zkoušek a soužení, jež na mně může uvalit nejmoudřejší božský zákon. Že budu milovat své bližní lidské bytosti a sloužit jim upřimně z hloubi svého srdce i duše bez ohledu na to, jak se ke mě budou chovat. Že budu každý den meditovat a rozjímat o Absolutnu se zřetelem na to, aby byly mé myšlenky, tuhy a skutky v naprostém souladu s Božskou vůli. Že každý večer prozkoumám a prověřím, zda jsou všechny mé myšlenky, touhy, slova, činy v naprostém souladu s Božským zákonem.

Stát se Badatelem pravdy nemůže každý jenom na základě svého přání. Musí být připravený naslouchat všemu a neodvracet se od ničeho, co se mu nelíbí. Musí mít pod kontrolou své touhy a pocity a zvládat svůj hněv. Mít v sobě pokoru. Nesmí být soudcem, pokud nezná sám sebe. A k poznání sebe sama vede dlouhá cesta.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Jela. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.