Kruh Badatelů pravdy

Mystérium kabaly a tarotu

Budu citovat úryvky z knihy “ Brána k opravdovému zasvěcení“ od autora Františka Bardona. Autor nás seznamuje s magii a ukazuje, že k pochopení zákonů kosmu vede cesta skrze sebepoznávání, sebekázeň, lásku a pokoru.

Velké tajemství tetragramatonu neboli kabalistické JOD – HE – VAU – HE představuje TO, co je skryté. Přesně TO, naznačil Bůh Mojžíšovi, když mu řekl, že jeho jméno má skryté zůstat. Na otázku “ kdo jsi ?“ odpověděl: “ Jsem, který jsem,“ Bůh a čtyři veličiny oheň, voda a vzduch, země.

Základem světla je princip ohně. Bez ohně by světlo nikdy nevzniklo, je tudíž světlo aspektem ohně a zahrnuje všechny specifické vlastnosti ohně. Je pronikavé, rozpínavé, zářící. Opakem světla je temnota, která povstala z vodního principu. Bez temnoty by světlo nebylo vůbec. Živel vzduchu a země nejsou úplně samostatnými živly ( -HE- vyjadřuje vztah) jsou spíš zprostředkovatelem ohnivého a vodního principu. Byly 3+1. Tři se staly zrcadlem nových 3 a bylo jich 7. +1 je paprsek světla, který prošel temnotou. (Blavatská).

Mystérium kabaly a tarotu představuje klíč k otevření brány vesmíru a poznání sebe a své duchovní cesty, jak o tom mluvil Šalamoun. Není to návod k dosažení životních cílů. Základní “ buňka “ kabaly má 10 sefir (oblast, sféra, kruh), které se vzájemně propojují a vážou, jedna, DEATH, je volná. V tarotu tato sefira představuje BLÁZNA, který je označen jako 0. DEATH a BLÁZEN znamenají spojení, nebo přechod od reality jak ji známe, do reality nám neznámé a námi nepoznané. Kabala má své sefiry seřazeny v určitém pořadí, kterému se říká Strom života. Právě toto seřazení představuje klíč, dnes by jsme řekli kód. Tarot začal sloužit jako nástroj k věštění a odhalení budoucnosti s názvem velká arkána, která má 22 karet s motivy. Je zajímavé, že když dodržíme správné uspořádání a hlavně rozmístění karet v sestavě, je možné velkou arkánu ztotožnit s kabalou. Tomuto uspořádání rozumíme jen někteří. Můžeme se naučit význam jednotlivých karet a podle toho určovat budoucnost, ale pokud neznáme sounáležitost vazeb na sebe, jsou výklady jenom určitý předpoklad událostí a domněnky.

KETER, CHOCHMA, BINA a nevázaná sefira DEATH, která je a není jejich součástí. Tady vzniká první a základní kruh, madam Blavatská tento kruh nazvala beztvarým čtvercem. Když tento kruh přijme čtvrtou sefiru CHESED, stane se skutečným čtvercem. A CHESED potřebuje dalši sefiru, na kterou se naváže, a to Gevuru. Tady se pak ocitneme v plném materiálním světě s plnou polaritou. V GEVUŘE se oheň může projevit ve formě hněvu. Nedovolíme hněvu růst na intenzitě, pokud si stále uvědomujeme jednotu systému.

GEVURA, HOD a TIFERET představují trojúhelník. Tento trojúhelník může být nebezpečný, pokud TIFERET ovládne pýcha ega. Temnota byla jeho plenkami, má teda blízko ke smrti a v tarotu je spojen s VISELCEM. Smrt nemusí být jenom fyzická, psychická smrt je destruktivní a zničující. DEATH může stejně jako BLÁZEN představovat duši. Umožňuje poznání duchovní pravdy a dovolí transformaci. Může na čas převzít zátěž, aby pomohla pochopit souvislosti. BLÁZEN může znamenat nový začátek. Nabízí šance, které ale musíme vidět. Nové výzvy, ale bez záruky.

Akáša je prabytím, prapříčinou všech věcí a všeho stvořeného, je sférou příčin. Je teda bez času a prostoru. Je pátou silou, prasilou, která vše stvořila a vše udržuje v rovnováze. Je počátkem a čistotou všech myšlenek a ideí, je světem příčin. Je vším ve všem. Sestup přináší karmu, zákon příčiny a účinku. Zákonu karmy podléhají ve své činnosti i živlové principy a také zákon evoluční. Je dobré si připomenout, že následky některých příčin neseme i bez přímého zavinění. Na toto poukazuje taky I – TING, čínské orákulum, kdy se jang za určitých vnějších okolnosti změní v jin. I -TING dává k pochopení víc prostoru než kabala a tarot, protože je v něm zobrazen nám známý přírodní systém. Každý ze čtyř živlových principů má dle zákona polarity ještě mnoho aspektů pozitivních tak i negativních. Jeden z nejvyšších aspektů se projevuje ve víře, a ten nejnižší ( ne ve významu) je pud sebezáchovy. Tyhle aspekty představují energetickou polohu JÁ, neboli DUCHA. Ohnivému principu můžeme připsat moc, sílu a vášeň. Paměť, schopnost rozlišovací a posuzovací, principu vzdušnému. Svědomí a intuici částí vodní, sobectví, pud sebezáchovy a rozmnožovací zemní části DUCHA.

Dualismus uvádí naše kauzální myšlení ( zákon příčiny a důsledku) do značných potíží, protože materiální částice pro nás představují vždy určité seskupení, naproti tomu vlnové pole se paradoxně rozpíná. Moje oblíbená tarotová karta je BLÁZEN. Ne vždy bývá správně na kartách zobrazován. Je schopen na krátký okamžik všechno ukázat, no nedovolí nám vstoupit. Kdo pochopí tento symbol, je připraven jí dál se schopností překonávat překážky.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Jela. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.