Kruh Badatelů pravdy

JANOVO ZJEVENÍ

Matkou Jana byla Salome, sestra sv. Marie, matky Ježíše Krista. Otec byl Zebedeus a měl bratra Jakuba. Nemůžu to podložit důkazy, ale pravdou je, že žil v komunitě, do které Ježíš také patřil. Než se Ježíš vrátil a přijal svůj úkol, byl Jan učedníkem Jana Křtitele a pak se stal apoštolem Ježíše. Byl vzdělaný, míval prorocké vize, proto byl zobrazován s hlavou orla. Žil ve vyhnanství na ostrově Patmos a zemřel přirozenou smrtí.

Ivan Nikolajevič Panin byl ruský matematik, který emigroval do Spojených států. Byl věřící, fascinován biblickými texty se snažil najít matematický kód, podle kterého židé psali své starobylé rukopisy. V textech existuje určitá posloupnost písmen, které jsou taky čísla. Numerická struktura je tedy pojistka proti snahám vložit do Bible ještě jiné knihy a slova. Proto pro originální texty je důležitý jazyk, a to hebrejština a řečtina. Číslo 7 má v Bibli skoro posvátný význam, představuje změny v pohybu, existenci, dobu trvání a pod. Zaznamenané události, o kterých mluví Jan ve svých vizích jsou ukryté pod číslem 7, které může být i jako násobek, nebo součet a rozdíl tohoto čísla.Prorocké vize se můžou zjevit v různých podobách. Pokud se jedná o zjevení události, která se stane, může být vize velice konkrétní a přesně popsat událost v její podobě. Prorocké vize jsou jiné. K jejich pochopení je důležité to, že neurčují časový sled a někdy nepopisují konkrétní místo. Obrazy, které prorok vidí jsou jeho představy a je důležité rozpoznat o čem jsou a co vyjadřují. Jsou jako sny, jenom nepřichází ve spánku ale v bdělém stavu a prorok je vnímá jako film, na který se dívá v neomezeném prostoru a čase. Janovo Zjevení kromě obrazů mu předalo informaci, že to, co vidí je poselství, které má zapsat a má být zachováno. „Proto zapiš věci, které si viděl a věci, které se stanou po nich.“ Není to jenom film, protože Jan je součástí všeho, co vidí. “ A vzal jsem ten svitek z andělovy ruky a snědl jsem ho, v mých ústech byl sladký jako med, ale když jsem ho snědl, v mém břiše způsobil hořkost. Musíš opět prorokovat  vzhledem k lidem a národům a jazykům a mnoha králům. “ Janovi bylo zděleno, že je vyvolený k tomu, aby všechno zapsal a lidi mu budou věřit. Jaké poselství Jan lidem přináší a nakolik je jeho apokalypsa reální?

Zkusme si představit nedohledný prostor a nebudeme vnímat čas. Připusťme novou rovinu existence, tu andělskou, protože jediný člověk z masa a kostí je Jan. Jan vidí splynutí dvou existujících rovin, naši pozemskou a tu nadčasovou andělskou. Jan  popisuje to, co vidí na zemi a zároveň to, co se odehrává v nebesích. Upozorňuje na nebezpečí, že války na zemi nekonči smrtí lidí, ale pokračují v té další andělské rovině. Z pohledu andělů vidí, co je pro člověka skutečnou hrozbou a nebezpečím.

A viděl jsem z moře vystupovat divoké zvíře a drak dal zvířeti svou moc a svůj trůn a velkou autoritu. A viděl jsem jednu z jeho hlav jakoby ubitou k smrti, ale jeho rána se uzdravila a celá země následovala divoké zvíře. A viděl jsem ze země vystupovat jiné divoké zvíře, ale promluvilo jako drak. A uplatňuje autoritu toho prvního zvířete před jeho zrakem. A působí, aby země a ti, kteří na ni bydlí uctívali první divoké zvíře, jehož smrtelná rána se uzdravila.a zavádí na scestí ty, kteří bydli na zemi a říká, aby udělali obraz divokému zvířeti, které mělo ránu od meče a přece ožilo. A bylo mu dáno, aby dalo dech obrazu divokého zvířete, aby obraz mluvil a působil zabíjení těch, kteří nijak neuctívali obraz divokého zvířete. Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka a to je 666.

Přišel jeden ze sedmi andělů a řekl, že mi ukáže soud nad velkou nevěstkou, která sedí na mnohých vodách s níž smilnili králové země. Na čele ženy bylo napsáno záhada: Velký Babylon, matka nevěstek. A viděl jsem, že ta žena je opilá krví svatých a krví Ježíšových svědků. Chci ti povědět záhadu té ženy. Divoké zvíře, které si viděl bylo, ale není a má odjet do zničení. A ti, kteří bydli na zemi uvidí, jak divoké zvíře bylo, ale není, a přece bude přítomno. Zde dochází na inteligenci, která má moudrost..  A žena, kterou jsi viděl znamená velké město, jež má království nad králi země. A mrtví byli souzeni podle svých skutků a věcí napsaných ve svitcích. A moře vydalo mrtvé a smrt a hádes byli uvrženy do ohnivého jezera. Ohnivé jezero znamená DRUHOU SMRT.

„Pojď sem“, chci ti ukázat nevěstu, Beránkovou manželku. Odnesl mně na vysokou horu a ukázal mi svaté město JERUZALÉM, které sestupovalo z nebe od Boha a mělo Boží slávu. A duch a nevěsta stále říkají,“ pojď. A každý, kdo slyší, ať řekne:“ pojď.“ A každý, kdo žízní ať přijde. Každý, kdo si přeje, ať si vezme zdarma vodu života.

Chci se zmínit o Beránkových jezdcích apokalypsy, kteří přišli, když rozlomil pečetě. Bílý kůň a jezdec s lukem je v pozici obranné. Ohnivý kůň s jezdcem a mečem útočí. Černý kůň a jezdec, který má váhy a přináší hlad a utrpení, nebo obchod a peníze. Šedý jezdec nese smrt. Jsou mezi námi, pokud budou války, nemůžou odejít.

Tahle část mluví za všechno.“A deset rohů, které si viděl, znamená deset králů, kteří ještě nepřijali království, ale přece přijmou autoritu jako králové na jednu hodinu s divokým zvířetem. Ti mají jednu myšlenku, a proto dávají svou moc a autoritu divokému zvířeti.Ti povedou bitvu s Beránkem, ale Beránek nad nimi zvítězí, protože je Pán pánů a Král králů. Také ti povolaní a vyvolení a věrní s nim“. 

Janovo Zjevení vypovídá o událostech, které zažil, a taky o událostech, které se stanou. Každá událost má svoji příčinu a následek. Divoké zvíře bylo a není, ale má svůj obraz. V evangeliu podle Jana Ježíš říká Nikodémovi. „Vpravdě, vpravdě ti říkám:“ Pokud se někdo nenarodí z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království.“ Co se narodilo z těla je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti pověděl: „Musíte se znovu narodit.“ Jan to, co „viděl“, zapsal. Není to katastrofický obraz zničení, není to „konec světa.“ Ježíš nás nikdy neopustil, ale divoké zvíře musíme nechat spát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Jela. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.