Kruh Badatelů pravdy

T A O – Jung navrhuje jako vhodný překlad jít vědomě, nebo vědomým způsobem. Jestliže se na TAO díváme jako na metodu nebo vědomý způsob, kterým spojujeme to, co je rozdělené, pravděpodobně jsme došli blíže k psychologickému významu pojmu. Protiklad, který ukrývalo naše podvědomí a vědomí ho poskytlo mysli, je zpětně sjednocen s podvědomými zákony našeho bytí a účelem tohoto sjednocení je dosažení vědomého života nebo vyjádřením slovy Číňanů, uvědoměním si TAO. Věci udělané jsou souborem oddělitelných částí složených dohromady jako třeba stroje, nebo neoddělovanými na povrchu ale směrem dovnitř jako třeba sochy. Zato věci rostlé samy se často dělí na části zvnitřku směrem ven. TAO se řídí samo sebou.

Cesta KCHUN (Země), tři jinové čáry, spočívá ve splývání s ČCHIEN(Nebe), tři jangové čáry, v poslušnosti nebi a v časném konání. Ten rod, jenž vrší dobro, musí nakonec míti přebytek moci, ten, jenž vrší zlo, musí nakonec míti přebytek slabosti. To, že poddaný zabíjí svého vládce, syn zabíjí svého otce, není záležitostí jednoho rána, jednoho večera, k tomu docházelo postupně, došlo k tomu, protože to, co mělo být učiněno, nebylo učiněno včas.

Když jednáme nebo reagujeme ze skrytých motivů zlosti, obrany, nebo obviňování, jsou to pravděpodobně jen nešťastné následky. Vzbuzujeme v jiných lidech zlost a rozčilení a sabotujeme vlastní sebeúctu. Ukládáme si do mysli špatné vzpomínky. Naše problémy jsou důsledkem naši vnitřní reakce na situaci. To, kým jsme, ukládáme do svého jednání. Když se tyto věci ocitnou v ohrožení, dostaví se strach a pochybnosti, protože tyto věci, o kterých pochybujeme, jsme si uložili jako součást sebe a pomůžou nám rozkódovat vlastní identitu. Můžeme oddělit od našeho podmíněného JÁ to umělé, které se vytvořilo v důsledku chování ostatních lidí vůči nám a v důsledku našich reakcí na ostatní lidi a situace.CESTA a CÍL jsou neoddělitelné.

JÁ. Chci upozornit na to, že pokud něco, co zaměstnává naši mysl, probíhá a my jsme si jisti, že máme nad vším kontrolu, naše podvědomí to vyhodnocuje svým vlastním způsobem a k sjednocení s vědomím dochází jinak, než zobrazuje naše vnímání a představa. Zjednodušeně řečeno, věci nedopadnou podle našich představ. Stejně tak nás dokážou oklamat naše smysly, když jsme si jisti, že to, co vidíme a slyšíme je ve skutečnosti jinak. Mysl nelze používat k hledání něčeho v mysli, protože mysl a objekt jsou vlastně sjednocené.

K otázkám cest a cílů patři i spravedlnost. K té hmotné spravedlnosti jsme si vytvořili zákony a pravidla, které se vážou na konzumní způsob života. Ale existuje i jiný uhel pohledu, ke kterému nás vede současná situace. V Tarotu bývá spravedlnost zobrazena jako žena, která v jedné ruce drží meč a v druhé zrcadlo. Zrcadlo zobrazuje dluhy, které lidstvo teď musí splácet. To zrcadlo zobrazuje podvědomí. Obraz toho, co se uložilo do podvědomí a má na nás velký vliv. Ovlivňuje naše jednání a chování. Každý máme svoji vlastní cestu a cíl, ale jako lidské bytosti se k sobě můžeme chovat s úctou a respektem.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Jela. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.