Kruh Badatelů pravdy

POSELSTVÍ.

Podle Jana: Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Slovo bylo Bohem.

“ Vpravdě, vpravdě ti říkám, pokud se nenarodí někdo znovu, nemůže vidět Boží království.“ Nikodým mu řekl: Jak se může člověk narodit, když je starý? Podruhé vstoupit do lůna matky a narodit se?“ Ježíš odpověděl: “ Pokud se někdo nenarodil z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království, co se narodí z těla, je tělo a co se narodilo z ducha je duch, nediv se, že jsem to pověděl. Musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce, slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Takový je každý, kdo je zrozen z ducha.“

“ Rabi, kdo hřešil, ten člověk, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý? “ Ježíš odpověděl: „Nehřešil ani ten člověk, ani jeho rodiče. Bylo to, aby v jeho případě byly učiněny zjevnými Boží skutky. „

Bože, tys dal svatému apoštolu Janovi nahlédnout do tajemství svého věčného Slova, ukaž i nám bohatství tvé lásky, osviť naši mysl a otevři naše srdce, abychom správně poznávali a ochotně přijímali, co nám o tobě zvěstoval. “ Toto je mé přikázání. Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ (Jan 15.12).

JÁ: Ukázkou z evangelia podle Jana chci přiblížit spojení velkého mystika a duchovního léčitele Daskala s Ježíšovým učedníkem Janem, který ho celý jeho život provázel. Tohle úžasné propojení ducha, mysle a rozumu nám umožňuje vstoupit do světa mystiky a poznání. Co spojuje tyhle dvě osobnosti, z jiného času a prostoru, které od sebe dělí tolik let? Láska a pokora k Bohu, léčitelské schopnosti a SLOVO. Hloubka učení, které oba šířili slovem i skutky tady bude navěky. Vstoupit do kruhu Badatele pravdy chce jenom otevřenou mysl.

“ Viděl jsem dokonce i to, že to byl nějaký australský virus. Víte, všechny viry se od sebe liší tvarem. Z tvaru potom odvodím, o jaký druh jde. Když se na vás soustředím, “ pokračoval Daskalos, “ vidím sebe. Stanu se zrcadlem, v němž se odrážíte. Co je to zrcadlo? Očištěná mysl. Dejme tomu, že mi ukážete fotografii někoho, kdo bydlí v Americe. Když se této fotografie dotknu, dostanu se do styku s aurou tohoto člověka. To, na co se soustředím, mohu vidět sám v sobě, sám se stanu zrcadlem jež odráží všechno, s čim se chci dostat do kontaktu. Je to nová schopnost, kterou v sobě máme latentně a kterou nakonec získá celá lidská rasa. “

“ Slyším lidi říkat,“ pokračoval Daskalos, “ že Bůh je světlo nebo supersvětlo, jenže světlo anebo supersvětlo nezažili. Pokud nemáš vlastní zkušenost, nemůžeš to vědět. Zopakuji, co řekl na minulé přednášce otec Jochanán: “ Myšlenky a přesvědčení jsou příliš slabými křídly, pokud se chceme vznést do vysokých výšek poznání, “ uzavřel to Daskalos.

Líbil se mi jeden aforizmus indického mistra, který řekl Jakovos, jeden z Daskalových žáků. Každý, kdo mě hledá, najde mě, každý, kdo mě najde, pozná mě, každý, kdo mě pozná, miluje mě. Každého, koho miluji, zabiji .Znamená to, že setkání na duchovní úrovni není totéž, jako setkání na úrovni pocitů a emocí. Z lásky se může stát nenávist a nenávist se může změnit na lásku.

Tohle jsou jenom střípky z trilogie ze světa zázračného duchovního léčitele Daskala. Něco, co zaujalo mně a stoji za to, se o to podělit. Ale vrátím se k tomu, o čem jsem chtěla psát. O tom jak důležité je SLOVO. Nejenom Boži, které ukazuje cestu, ale každé slovo v našem životě. Mluvit umíme, ale ćasto zapomínáme, že co jednou řekneme, už nevezmeme zpět. Denně slyšíme vulgarizmy, nadávky, je jedno, co řekneme a taky komu. Teď je čas přání. Společně si popřejeme zdraví a lásku. Význam těchto dvou slovíček je obrovský, tak jak celý vesmír. Jejich síla je v pochopení smyslu života. Cenu života, zdraví a lásky nejde vyčíslit a ani změřit. Na počátku jejich hodnoty je naše SLOVO.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Jela. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.