Kruh Badatelů pravdy

Prikázanie lásky: Jan 15-17: Toto je moje prikázanie. Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kdo položí život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám ja prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. A ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie, a aby vaše ovocie zostalo, aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Je to z evangelia podle Jana z Bible, kterou vydal spolek sv. Vojtěcha v Trnavě, v roku 2016. A toto je výrok “ cara  Putina“, když mluvil k Rusům, při výročí anexe Krymu. „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátelé. A tvrdil, že je to napsáno v bibli. Opsala jsem to z jednoho článku už v češtině a myslím, že to nepotřebuje komentář.

A chci ještě přidat pár veršů velkého Nostradama, který se ve svých věštbách nemýlil. Pokud si někdo myslí, že ano, neumí je správně dešifrovat. Uplynulo velké číslo 7, přichází čas Hekatomb. Není vzdálen věk velkého tisíciletí, kdy mrtví vystupují ze svých hrobů.

Náhražky zlata a stříbra budou vyhnány do výše a vhozeny do ohne poté, co odňato mléko. (sankce?). Listy a úpisy ničeny. Dluh všechno vysílí a obrátí v chaos.

Mnozí se sejdou a budou hovořit o míru mezi vladaři a mocnými pány. Nebude jim však hned tak dopřán, dokud se nestanou poslušnějšími nad jiné.

Vesmír je jako velké plátno, na kterém je zachycen každý okamžik. Nic není zapomenuto. Všechny zimní bystřiny vycházejí k moři, a přece moře není plné. Oko se nenasytí viděním, ani se ucho nenaplní slyšením. Na lidi z dřívějších časů se nevzpomíná, a nebude se vzpomínat ani na ty, kteří přijdou později. Ukáže se, že ani na ně nebudou vzpomínat ti, kteří přijdou ještě později. Na moudrého se totiž nevzpomíná na neurčitý čas o nic víc, než na hlupáka. Ve dnech, které již přicházejí, bude každý jistě zapomenut. A jak zemře moudrý? Spolu s hlupákem. Tyhle věty jsou z bible, z KAZATELE, který takhle mluví o marnosti, aby jsme pak uvažovali o skutečných hodnotách. Ale chci se ještě vrátit k Putinovi. Neví, co je láska, ale o marnosti ví všechno.  A přece existuje člověk, kterého moc miluje. Je to jeho prvorozená dcera. Ona je jeho lidskou cestou ke svobodě.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Jela. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.