SOBECTVÍ versus SKROMNOST

SOBECTVÍ má velice blízko k lakotě, dalšímu ze sedmi biblických hříchů. Většina z nás si myslí, že lakota se dotýká materiální existence, ale není tomu tak. V psychologické rovině představuje jakousi slepou uličku, ze které se vytrácí světlo. Tady se setkává se SOBECTVÍM a počátek tohoto setkání může být již v dětství. Dítě si dost brzy uvědomuje svoji závislost na matce, kterou si dokáže přivlastnit. Tomu naopak mohou napomoci rodiče často přehnanou péčí. Aby z něj nevyrůstal SOBEC, musí ho vést k samostatnosti a k poznání umět si vážit toho, co se mu nabízí. Do slepé uličky se dostane dítě, které vyrůstá v nedostatku i dítě, které vyrůstá v nadbytku, pokud bude vnímat jen sebe.

V pubertě nebo později v dospělosti nemusí být SOBECTVÍ jen negativním faktorem. Může být i jakousi hnací silou k tomu, jak dosáhnout určitého cíle, třeba v budování kariéry. Je velice těžké prosadit se a obstát v konkurenci, vyžaduje to často bezohlednost a bezcitnost. Rozhodující roli v tom hraje naše svobodná vůle. Dělat správná rozhodnutí znamená uvědomovat si, že to co je dobré pro mne, nemusí být dobré pro ostatní. Je rozdíl v SOBECTVÍ mezi mužem a ženou? Nebo mezi nadřízeným a podřízeným? Není, protože všichni myslí hlavně na sebe a svůj prospěch. Proč se člověk stane SOBCEM? Opět jsou v tom různé negativní zážitky a pocity z dětství, nebo později komplexy méněcennosti. Vytrácí se přirozenost osobnosti, kterou máme od narození a naše víra v sebe a vlastní schopnosti a možnosti. Jako obranu proti vlivu okolí a taky vůči sobě vytvoříme náhradního člověka – SOBCE, a ten potřebuje hladit svoje ješitné ego, aby mu líp rostlo.

Je možné, aby se mohl SOBEC změnit? Není to jednoduché, protože on sám často pozná, že sobecký je, ale nechce nebo nedokáže s tím nic udělat a někdy tyranizuje okolí a své nejbližší. Stane se z něj psychopat a potřebuje odbornou pomoc. Pokud to ještě není za hranicí našich možností, můžeme mu pomoc tak, že mu nastavíme zrcadlo. Vyžaduje to ale značnou vnitřní sílu, kterou v sobě musíme najít. A hlavní roli hraje právě SKROMNOST a pokora. Jako příklad uvedu talent hrát na hudební nástroj, třeba klavír. Je to dar, který je potřeba rozvíjet neustálým cvičením. Každý z nás má v sobě určité schopnosti nebo talent, který se musí vlastní pílí rozvíjet. Pracovat na sobě, ale zůstat SKROMNÝ a pokorný. Určitě přijde čas, kdy tyhle schopnosti ocení okolí. Můžeme SOBCI ukázat, že se dokážeme prosadit a být úspěšní i bez vlastní nadřazenosti. Pokud sobecký partner neustále zdůrazňuje, že je to on, kdo nosí domů peníze, musí jeho skromná partnerka ukázat na to, že se bez luxusu dokáže obejít, a pokud jsou v tom děti, vést je k tomu, že si budou vážit i maličkostí. Ona musí dětem nastavit zrcadlo, co je správné, a jak se chovat. Musí to být reálné zrcadlo a SKROMNOST musí být též projevitelná a viditelná. Partnerka nesmí být žádnou šedou myší, ale pracovat na své vlastní samostatnosti, protože se může stát, že se SOBEC v tom zrcadle neuvidí. Ona zůstane SKROMNÁ a tím ve své přirozenosti, vědoma si toho kdo je a tím rozpozná svoje schopnosti a možnosti, najde svoji vnitřní sílu pokaždé, když bude potřeba, aby zvládla řešit své problémy. SOBEC funguje ve svém nastaveném programu, který nedokáže změnit, ale tento program nezaručuje šťastný život, protože je to život bez lásky.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Jela. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.